Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο;

 • Στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.) λειτουργούν μόνον οι 2 Επαγγελματικοί Κύκλοι, ο Κύκλος Τεχνολογίας και ο Κύκλος Υπηρεσιών.
 • Η φοίτηση στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο διαρκεί 4 χρόνια, δηλαδή ο μαθητής παρακολουθεί 4 τάξεις. Η Γ και Δ Λυκείου του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου αντιστοιχούν στις Β και Γ Λυκείου του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, αντίστοιχα.
 • Τα μαθήματα στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο διακρίνονται ανάλογα με την Τάξη σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και Βασικών Δεξιοτήτων, μαθήματα Επιλογής, και μαθήματα Υποστήριξης των αντίστοιχων Τομέων και Ειδικοτήτων. Τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά, εργαστηριακά, σχεδιαστικά ή μικτά.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Α Λυκείου : Η Α Λυκείου θεωρείται Τάξη Βασικών Δεξιοτήτων, δηλαδή αποκτώνται γενικές γνώσεις και δεξιότητες.
  Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (15 ώρες), Βασικών Δεξιοτήτων (4 ώρες), Επιλογής (2 ώρες) και Υποστήριξης (4 ώρες).
 • Β Λυκείου: Η Β τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου θεωρείται Τάξη Επαγγελματικών Τομέων.
  Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (9 ώρες), Μαθήματα Επαγγελματικών Τομέων (13 ώρες) και μαθήματα Υποστήριξης (2 ώρες).
 • Γ Λυκείου: Η Γ Λυκείου του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου αντιστοιχεί με την Β Λυκείου του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
  Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (6 ώρες), μαθήματα Ειδικότητας (15 ώρες) και μαθήματα Επιλογής (2 ώρες).
 • Δ Λυκείου: Η Δ Λυκείου του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου αντιστοιχεί με την Γ Λυκείου του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
  Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες) και μαθήματα Ειδικότητας (13 ώρες).