Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας» της Α ́ τάξης Ημερησίου
ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017

odigies_sep1617