Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου μπορεί να:

  • Ασχοληθεί με επιτυχία στην  εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων για την εξαναγκασμένη ή φυσική  κυκλοφορία ρευστών (με τις απαραίτητες συσκευές και όργανα) ακολουθώντας τις  τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς
  • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα πετρελαίου  και αερίων καυσίμων
  • Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις οικιακές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων
  • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί  λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις αερίων  καυσίμων
  • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες,  καυστήρες και συσκευές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων
  • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί  όργανα, αυτοματισμοί και ηλεκτρικά κυκλώματα στις θερμικές εγκαταστάσεις και  τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων
  • Κατασκευάζει, ελέγχει και  συντηρεί συστήματα θερμικών εγκαταστάσεων