Τομέας Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ - Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Read More

Τομέας Μηχανολογίας

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου - Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού - Τεχνικός οχημάτων
Read More

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών συστημάτων, Εγκαταστάσεων - Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων - Τεχνικός Αυτοματισμού - Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Read More

Τομέας Δομικών Έργων

Σχεδιαστής Δομικών έργων και Γεωπληροφορικής
Read More

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών - Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
Read More