Η Φοίτηση είναι δωρεάν. Οι μαθητές δικαιούνται ειδικό μαθητικό δελτίο Αστικού και Υπεραστικού ΚΤΕΛ και αναβολή στράτευσης.