Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο με κατοχυρωμένα Επαγγελματικά δικαιώματα