Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου – Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού – Τεχνικός οχημάτων