Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών συστημάτων, Εγκαταστάσεων – Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων – Τεχνικός Αυτοματισμού – Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών