Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών – Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό