Απολυτήριο Λυκείου

Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο με κατοχυρωμένα Επαγγελματικά δικαιώματα
Read More

Δωρεάν Φοίτηση

Η Φοίτηση είναι δωρεάν. Οι μαθητές δικαιούνται ειδικό μαθητικό δελτίο Αστικού και Υπεραστικού ΚΤΕΛ και αναβολή στράτευσης.
Read More

Ωράριο Λειτουργίας

Ωράριο λειτουργίας – μαθημάτων 18:30 – 22:00
Read More